رو تختی گارد دار هفت تکه تترون ترک

رو تختی گارد دار هفت تکه تترون ترک

شامل ۷قطعه(به سانتی متر )
لحاف ۱۳۰*۱۰۰
بالش ۴۵*۳۵
دو تکه گارد ۱۳۰*۵۰
گارد بالای سر ۷۰*۵۰
کاور تشک ۱۶۰*۱۰۰
ملحفه ۱۳۰*۱۰۰
رویه این محصول از تترون ترک مرغوب و بدون حساسیت تهیه شده و دارای تکنیک تمام چاپ ضمانتی می باشد و رنگ آن کاملا ثابت است.
لحاف این محصول قابلیت جداسازی رویه از الیاف داخلی را به منظور شستشو و استفاده تابستانه دارد.


سایر محصولات

محصولات مشابه